Vývoj cen benzinu za rok 2014

Vývoj cen benzinu v ČR za rok 2014. Zdroj: ccs.cz

vyvoj cen paliva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny paliva v Evropě k 27.12.2014.  Zdroj: www.energy.eu

 

Země Benzin Nafta
Belgie € 1.37 € 1.23
Bulharsko € 1.17 € 1.09
Chorvatsko € 1.15 € 1.12
Kypr € 1.20 € 1.23
ČR € 1.16 € 1.15
Dánsko € 1.46 € 1.33
Estonsko € 0.98 € 1.02
Finsko € 1.40 € 1.30
Francie € 1.23 € 1.10
Německo € 1.32 € 1.17
Řecko € 1.37 € 1.12
Maďarsko € 1.08 € 1.14
Irsko € 1.39 € 1.29
Itálie € 1.60 € 1.51
Lotyšsko € 1.05 € 1.06
Litva € 1.11 € 1.05
Lucembursko € 1.08 € 1.00
Malta € 1.44 € 1.36
Nizozemí € 1.58 € 1.29
Polsko € 0.97 € 0.97
Portugalsko € 1.37 € 1.22
Rakousko € 1.14 € 1.14
Rumunsko € 1.15 € 1.19
Slovensko € 1.35 € 1.23
Slovinsko € 1.29 € 1.23
Španělsko € 1.14 € 1.12
Švédsko € 1.22 € 1.27
Velká Británie € 1.45 € 1.53